تاريخ : سه شنبه 25 تیر1392 | 11:0 | نویسنده : سمیرا لطیفی
بارخدایا! ازکوی تو بیرون نرود پای خیالم نکند فرق به حالم چه برانی چه بخوانی چه به اوجم برسانی چه به خاکم بکشانی نه من انم که برنجم نه تو انی که برانی.
تاريخ : سه شنبه 5 دی1391 | 20:46 | نویسنده : سمیرا لطیفی
"بارم بندی ریاضیات۱"

"بارم بندی ریاضیات۲"ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه 29 آذر1391 | 17:51 | نویسنده : سمیرا لطیفی
مردی مشغول تمیز کردن ماشین نوی خودش بود. ناگهان پسر چهار ساله اش سنگی برداشت و با ان چند خط روی بدنه ی ماشین کشید . مرد با عصبانیت دست پسرش را گرفت و چندین بار به آن ضربه زد. بدون اینکه متوجه باشد ، با آچار فرانسه ای که در دستش داشت ، این کار را میکرد!
در بیمارستان ،پسرک به دلیل شکستگی های متعدد ،انگشتانش را از دست داد.
وقتی پسرک پدرش را دید ، با نگاهی دردناک پرسید :
"کی انگشتانم دوباره رشد میکنند؟"
مرد بسیار غمگین شد و سخنی بر زبان نیاورد. به سمت ماشینش برگشت و از روی عصبانیت چندین بار با لگد به آن ضربه زد. در حالی که از کرده ی خود بسیار ناراحت و پشیمان بود ،جلوی ماشین نشست و به خط هایی که پسرش کشیده بود نگاه کرد. پسرش نوشته بود:
"دوستت دارم بابایی"
(روز بعد آن مرد خودکشی کرد)
عصبانیت و دوست داشتن هیچ حد و حدودی ندارند. دومی را انتخاب کنید تا یک زندگی زیبا و دوست داشتنی داشته باشید.این را نیز به یاد داشته باشید که :
"وسایل برای استفاده کردن هستند و انسانها برای دوست داشتن. اما مشکل جهان امروز اینست که انسان ها مورد استفاده واقع میشوند و به وسایل عشق ورزیده میشود."

منبع:http://www.taxales.blogfa.com/تاريخ : یکشنبه 28 آبان1391 | 23:1 | نویسنده : سمیرا لطیفی

در ریاضیات زیبایی های زیادی یافت می شود که یکی از ان هانیز نسبت طلایی می باشدکه رد ان رادر جای جای طبیعت می نوان مشاهده کردمانند نسیت طول اندام های انسان،اثارتاریخی زیباودل نشین،وحتی رشدمارپیچ دانه های افتابگردان.

نسبت طلایی، عددی غیرگویا (گنگ) است که با حرف یونانی فی نمایش داده می‌شود. مقدار دقیق آن از رابطه 2/( 5√+1)= φ بدست می‌آید که حدود 1.618033988749894848294586834 است. بسیاری از هنرمندان معتقدند شکل‌هایی که در آن‌ها نسبت طلایی رعایت شده است، چشم‌نوازترین شکل‌های ممکن را تشکیل می‌دهند. نسبت طلایی هم‌چنین از رشته فیبوناچی نیز بدست می‌آید. رشته فیبوناچی یکی از جالب‌ترین رشته‌های اعداد است که در آن، عدد بعدی برابر حاصل‌جمع دو عدد قبلی است (1,1,2,3,5،8،13,21,34،55،89 و ...) و هرچه این رشته بیشتر ادامه پیدا کند، نسبت عدد بزرگ‌تر به عدد قبلی به نسبت طلایی نزدیک‌تر می‌شود.

مایکل بلیک، موسیقیدانی که به ریاضیات علاقه دارد، قطعه‌ای موسیقی را بر اساس نسبت طلایی نوشته است. او برای این کار، رقم‌های اعشار نسبت طلایی را به صورت نت‌های موسیقی بازنویسی کرده و حاصل آن‌ را به صورت یک کلیپ ویدیویی آماده کرده است.  

منبع:www.riazisara.ir

تاريخ : شنبه 8 مهر1391 | 1:54 | نویسنده : سمیرا لطیفی
 
Triangle Numbers
اعداد مثلثی
1، 3، 6، 10، 15، 21 و ... بنظر شما این اعداد چه ویژگی مشترکی دارند؟ اگر دست به قلم نشویم و شکل نکشیم و آزمایش نکنیم، فهمیدن ارتباط میان آنها کمی دشوار است. به این شکل دقت کنید مشکل شما حل خواهد شد. به اعداد موجود در این سری، اعداد مثلثی می گوییم.

1 = 1
3= 1+2
6= 1+2+3
10= 1+2+3+4
15= 1+2+3+4+5
21= 1+2+3+4+5+6
. . .

اما شکل اول یک ایده جدید به ما می دهد که می توانیم این اعداد را همانند پاراگراف بالا نیز تفسیر کنیم.

به بیان دیگر می توان گفت که هرعدد مثلثی تشکیل شده است از حاصل جمع یکسری از اعداد متولی طبیعی. به این معنی که اولین عدد مثلثی مساوی است با مجموع یک عدد از اعداد طبیعی، دومین معادل است با مجموع دو عدد از اعداد طبیعی، سومین معادل است با مجموع س عدد از اعداد طبیعی و ... و بالاخره n امین عدد مثلثی معادل است با مجموع n عدد از اعداد طبیعی که اگر ریاضیات دبیرستان را هنوز فراموش نکرده باشید بخاطر خواهید آورد که مقدار این عدد معادل n(n+1)/2 خواهد بود. (یک تصاعد ساده حسابی)

Triangle Numbers
مجموع دو عدد مثلثی متوالی
اگر هر دو عدد پشت سرهم در سری اعداد مثلثی را با هم جمع کنیم حاصل جمع یک عدد مربع می شود. مثلا" 1+3=4 یا 3+6=9 یا 6+10=16 و ... البته دلیل آن ساده است به شکل دوم توجه کنید و ببینید که چگونه دو مثلث قرمز و سبز روی هم تشکیل یک مربع را می دهند. (سعی کنید با استدلال ریاضی هم این موضوع را ثابت کنید، ساده است از همان رابطه بالا استفاده کنید.)
مطلب اخیر اغلب بصورت قضیه "مربع هر عدد طبیعی برابر است با مجموع دو عدد مثلثی متوالی" نیز مطرح می شود.


تاريخ : یکشنبه 19 شهریور1391 | 15:24 | نویسنده : سمیرا لطیفی
در کشور ما ایران در سده های چهارم و پنجم هجری ، بسیاری از ریاضی دانان ایرانی ، به بررسی تصاعد ها پرداخته‌ اند از جمله « ابوریحان بیرونی » در کتاب خود به نام « آثار الباقیه عن القرون الخالیه » مسئله معروف صفحه شطرنج را که در واقع مسئله ای مربوط به یک تصاعد هندسی است که جمله ی اول آن واحد و تعداد جمله ها 64 باشد ، حل کرده است و با استدلال دقیق ، مجموع جمله های این تصاعد را به دست آورده است

18446744073551615.

درباره صفحه شطرنج ، روایتی وجود دارد . وقتی مخترع شطرنج ، کشف خود را به شاه عرضه کرد ، شاه از اوخواست پاداشی بخواهد ، دانشمند پاسخ داد : به خاطر خانه اول شطرنج ، یک دانه گندم به من بدهید و به خاطر خانه دوم دو دانه‌ی گندم و به خاطر خانه سوم چهار دانه‌ی گندم و همینطور برای هر خانه دو برابر خانه‌ی پیش از آن گندم به من بدهید تا به خانه شصت و چهارم برسد . شاه با ساده لوحی فرمان داد یک کیسه گندم به این مرد بدهید . ولی او نپذیرفت و تقاضا کرد پس از محاسبه دقیق ، گندم را به او بدهند و پس از محاسبه، عددی را که در بالا آوردیم پیدا شد .که اگردر تمام سطح کره زمین (یعنی هر جا که خشکی باشد ) گندم بکارند این مقذار گندم به دست نمی آید. ابوریحان بیرونی با استدلال به این نتیجه رسید که مقدار گندم ها برابر 264-1 و برای محسوس کردن این عدد می گوید:در سطح کره مین 2305 کوه را در نظر می گیریم ، اگر از هر کوه 10000رود جاری شود ، در طول رود خانه 1000قطار قاطر حرکت کند و هرقطار شامل 1000قاطر باشد و بر هر قاطر 8 کیسه گندم قرار داده باشیم . ودر هر کیسه 10000دانه گندم باشد . آن وقت عدد همه‌ی این گندم ها از تعداد گندم های صفحه شطرنج کوچکترمی شود.


تاريخ : سه شنبه 31 مرداد1391 | 13:19 | نویسنده : سمیرا لطیفی
ریاضیات (در قدیم، هم‌چنین: اِنگارِش[۱]) را بیش‌تر دانش بررسی کمیتها و ساختارها و فضا و دگرگونی (تغییر) تعریف می‌کنند. دیدگاه دیگری ریاضی را دانشی می‌داند که در آن با استدلال منطقی از اصول و تعریف‌ها به نتایج دقیق و جدیدی می‌رسیم (دیدگاه‌های دیگری نیز در فلسفه ریاضیات بیان شده‌است).

ریاضیات خود یکی از علوم طبیعی به شمار نمی‌رود، ولی ساختارهای ویژه‌ای که ریاضیدانان می‌پژوهند بیشتر از دانشهای طبیعی به‌ویژه فیزیک سرچشمه می‌گیرند و در فضایی جدا از طبیعت و محض گونه گسترش پیدا می‌کند به طوری که علوم طبیعی برای حل مسائل خود به ریاضی باز می‌گردند تا جوابشان را با آن مقایسه و بررسی کنند.

علوم طبیعی، مهندسی، اقتصاد و پزشکی بسیار به ریاضیات تکیه دارد ولی گاه ریاضیدانان به دلایل صرفاً ریاضی (و نه کاربردی) به تعریف و بررسی برخی ساختارها می‌پردازند.تاريخ : یکشنبه 31 اردیبهشت1391 | 0:44 | نویسنده : سمیرا لطیفی
کتاب جدیدالتالیف حسابان 

بنده یک نرم افزار اموزشی در رابطه با تابع ها ورسم نمودار ان ها تهیه نموده ام درصورت تمای به سفارش ان  می توانید به بنده ایمیل بزنید ویا در قسمت نظرات درخواست خود را ارسال نمایید.تاريخ : چهارشنبه 17 اسفند1390 | 12:9 | نویسنده : سمیرا لطیفی
اگر از کسی متنفری از قسمتی از خودت در او متنفری، چيزی که از ما نيست نمی‌تواند افکار ما را مغشوش کند. (هرمان هسه )

فرداروزی است که تنبل هاکارخواهندکرد پس بیاییدازهمین امروز شروع کنیم پیش به سوی موفقیت"

 اگربه شماگفتندفلانی ریاضی رادوست ندارد،باورنکنید،ریاضی رانمی توان دوست نداشت زیراریاضی هم دربیرون .هم دردرون ماست،تنهامی توان ان رایادگرفت یا یادنگرفت.      "ویتسن"

زندگی تنهابه این درد می خوردکه انسان به دوکارمشغول شود،اول ریاضیات بخواند،دوم ریاضیات درس بدهد.                                                                                      "پواسن"

خداونداعدادطبیعی راخلق کردوبقیه ساخته ی دست بشرهستند.      "لیوپولدکرونیکر"

ما آزموده‌ایم در این شهر بخت خویش بیرون کشید باید از این ورطه رخت خویش
از بس که دست می‌گزم و آه می‌کشم آتش زدم چو گل به تن لخت لخت خویش
دوشم ز بلبلی چه خوش آمد که می‌سرود گل گوش پهن کرده ز شاخ درخت خویش
کای دل تو شاد باش که آن یار تندخو بسیار تندروی نشیند ز بخت خویش
خواهی که سخت و سست جهان بر تو بگذرد بگذر ز عهد سست و سخن‌های سخت خویش
وقت است کز فراق تو وز سوز اندرون آتش درافکنم به همه رخت و پخت خویش
ای حافظ ار مراد میسر شدی مدام

جمشید نیز دور نماندی ز تخت خویش.

                        "حافظ"تاريخ : سه شنبه 11 بهمن1390 | 19:47 | نویسنده : سمیرا لطیفی

روش حفظ کل تقویم سال در چند دقیقه:این کار بسیار ساده است. حتی در ظرف یک دقیقه هم امکان پذیر است:
فقط شما کافی است اولین شنبه هر ماه رو بدونید که چندم است؟
مثلا فروردین سوم است.و اولین 5شنبه اون میشود 5+3=8
(رمز:فردین اولین فیلم خود را در 3 سالگی بازی کرد)
برای هر ماه در ذهن خودتون یک رمز بسازید
اسفند:وقتی اسپند دود می کنم یک غول سه سر از اون بیرون میاد!
دومین سه شنبه؟------>3+7+3=13تاريخ : دوشنبه 28 شهریور1390 | 13:22 | نویسنده : سمیرا لطیفی
تاريخ : یکشنبه 13 شهریور1390 | 2:10 | نویسنده : سمیرا لطیفی

آیا میدانید google به چه معنی است؟ Google از کلمه Googol گرفته شده است. Googol هم اسم مستعار یک عدد است که توسط «میلتون سیروتا» نامگذاری شده است.عدد مذکور «ده به توان صد» است(به بزرگی این عدد دقت کنید)
انتخاب گوگل جنبه شعاری دارد.به این مفهوم که گوگل قصد دارد تا سرویسها و خدمات و اهداف خود را به تمام جهان گسترش دهد.
به عدد «ده به توان ده به توان صد» گوگل پلکس(Googolplex) میگویند.
و به عدد «ده به توان ده به توان ده به توان صد»گوگل دوپلکس
(Googolduplex) میگویند.تاريخ : سه شنبه 8 شهریور1390 | 1:56 | نویسنده : سمیرا لطیفی
در نمایش اعداد به این شیوه،به بعضی از حروف مقادیری رابه صورت زیر نسبت میدهیم:
I=1
V=5
X=10
L=50
C=100
D=500
M=1000

چهار اصل برای خواندن و نوشتن اعداد لاتین وجود دارد:
1.هر چند باری که یک حرف تکرار شود،ارزش آن در تعداد تکرارها ضرب میشود.
به عنوان مثال: XXX=30 CC=200
2.اگر یک حرف با ارزش کمتر بعد از یک حرف با ارزش بیشتر بیاید آنگاه ارزش آن دو جمع میشود:
VI=5+1=6
LXX=50+10+10=70
3.اگر یک حرف با ارزش بیشتر بعد از یک حرف با ارزش کمتر بیاید آنگاه مقادیر آنها از هم کم میشود:
IV=5-1
XC=100-10
CM=1000-100
3_1.تنها توانهای عدد 10 را میتوان از اعداد کم کرد:مثلا عدد95 را نمیتوان به صورت VC=100-5 نشان داد

3_2.تنها یک بار نیتوان از تفریق استفاده کرد.به عنوان مثال عدد 13 را نمیتوان به صورت IIXV=13=15-1-1 نمایش داد

3_3.عدد یک را نمیتوان از ضرایب 10 کم کرد.مثلا عددی مانند IXX وجود ندارد.
مثلا عدد 99 را نمیتوان به صورت (IC=(100-1 نشان داد

4.علامت بار روی حروف ارزش اعداد را 1000 برابر میکند.تاريخ : سه شنبه 8 شهریور1390 | 1:52 | نویسنده : سمیرا لطیفی

تاریخ را معمولا غربیها نوشته اند، و تا آنجا که توانسته اند آن را به نفع خود مصادره کرده اند. بنابراین نمی توان انتظار داشت نوادگان اروپائیانی که سیاهان آفریقا را در حد یک حیوان پائین آورده و آنها را به بردگی کشانده اند، آنها را انسانهائی با سوابق کهن تاریخی و علمی معرفی نمایند.
البته این کلام مصداق کلی ندارد، و فقط اشاره به جریان حاکم در تاریخنگاری غربیها دارد.

اگر به تاریخ آفریقا نگاه کنیم،

  • قدیمیترین شئ ریاضی از 35000 سال پیش از میلاد در سوازیلند کشف شده.
  • قدیمیترین مثال حساب از 6000 سال پیش از میلاد در زئیر کشف شده.
  • هرم عظیم گیزا که یک شاهکار مهندسی است، حوالی سال 2650 پیش از میلاد در مصر ساخته شده.
  • پاپیروس مصری 4000 ساله معروف به مسکو، حاوی مطالبی از هندسه است.


لازم به اشاره است که، یونانیان نیز مبانی ریاضی را از بابلیان به ارث برده‌اند.

 

ریاضیات مدون در حدود 2000 سال قبل از میلاد مسیح ، توسط بابلیان بوجود آمد .
در آن زمان بابلیان نتایج جبر مقدماتی را یکجا جمع کردند.

اما ریاضیات به مفهوم واقعی و امروزی آن ، در سرزمین یونان و در قرنهای 4 و 5 قبل از میلاد ایجاد شد.

به تدریج توسعه یافت، اوج رشد آن در قرن 17 با بوجود آمدن هندسه تحلیلی و حساب دیفرانسیل و انتگرال بود. اما در قرن 19 تجدید نظر کلی و پیشرفتهای فراوان در این علم بوجود آمد.

 
تاريخ : جمعه 4 شهریور1390 | 23:36 | نویسنده : سمیرا لطیفی
اینم یه طرح درس هستش دررابطه باعبارت های جبری پایه ی دوم راهنمایی

ادامه مطلب
تاريخ : شنبه 8 مرداد1390 | 1:6 | نویسنده : سمیرا لطیفی
تاريخ : چهارشنبه 5 مرداد1390 | 12:5 | نویسنده : سمیرا لطیفی
گذشته های دور راخواهم بخشید!

زیرا انان همچون کفش های کودکیم نه تنها برایم کوچکند بلکه با انها از برداشتن گام های بلند عاجزم!!

(دکتر عــلی شــریعتی)

وجودم تنها یک حرف است
و زیستنم تنها گفتن همان یک حرف؛

امّا بر سه گونه:
سخن گفتن،
معلّمی کردن،
و نوشتن.

(دکتر عــلی شــریعتی)تاريخ : جمعه 31 تیر1390 | 12:57 | نویسنده : سمیرا لطیفی

نخستين بانوي استاد فيزيك ايران بعد از بنيانگذاري نخستين رصدخانه و تلسكوپ خورشيدي تاريخ نجوم ايران ، فارغ التحصيلي از دانشگاه سوربن پاريس و 30 سال تدريس در دانشگاه هم اكنون با خيالي آسوده و خاطراتي خوش بر روي تخت آسايشگاه سالمندان ، تنها افتخار خود را تربيت دانشجويان موفق (استادان امروز) مي‌داند .ادامه مطلب
تاريخ : جمعه 31 تیر1390 | 12:53 | نویسنده : سمیرا لطیفی

 خدا از
تو سوال نخواهد کرد !!!! ...

(ارسال توسط دوست خوبمون مرتضی)

خداوند از تو نخواهد پرسید که چه اتومبیلی سوار می
شدی، بلکه از تو
خواهد پرسیدکه چندنفر را که وسیله نقلیه نداشتند به مقصد
رساندی؟ادامه مطلب
تاريخ : جمعه 31 تیر1390 | 12:48 | نویسنده : سمیرا لطیفی
آیا تاکنون به این موضوع فکر کرده‌اید که هنگام مطالعه از چه روشی استفاده می‌کنید؟ یک روش مطالعه صحیح و اصولی می‌تواند بسیاری از مشکلات تحصیلی را از بین ببرد. بررسیهای بعمل آمده گویای آن است که افرادی که در زمینه تحصیل موفق بوده‌اند، روش صحیحی برای مطالعه داشتند. یادگیری (learning) مسئله‌ای است که در سراسر طول زندگی انسان بویژه در دوران دانش آموزی و دانشجویی اهمیت زیادی دارد. چرا که دانش آموزان و دانشجویان همیشه در معرض امتحان و آزمون قرار دارند و موفقیت در آن آرزوی بزرگشان است.


ادامه مطلب
تاريخ : شنبه 14 خرداد1390 | 14:24 | نویسنده : سمیرا لطیفی
راننده ای قصددارد ازمسافرانش فقط ۴۰۰۰۰ تومان پول بگیرد اگر ازهرمرد۴۰۰۰ تومان ازهرزن ۲۰۰۰تومان واز هرچهاربچه ۱۰۰۰ تومان بگیرد به طوری که کلا می تواند ۴۰ نفرسوار کندتعداد هریک ازمسافران راتعیین کنید؟

"اگه جوابتونو واسم بفرستین ممنون میشم!!"تاريخ : شنبه 31 اردیبهشت1390 | 1:38 | نویسنده : سمیرا لطیفی
استفاده ازنرم افزارهای ریاضی مانند:adobe captivate,spss,mapleو... کمک بسیاری هم دریادگیری وهم دراموزش ریاضی بسیا مفید می باشدهرکدام از این بزنامه ها کاربردهای متنوعی درریاضی دارندمثلا:ادامه مطلب
تاريخ : شنبه 31 اردیبهشت1390 | 1:1 | نویسنده : سمیرا لطیفی
تاريخ : شنبه 31 اردیبهشت1390 | 0:40 | نویسنده : سمیرا لطیفی
نمونه سوال امتحانی:ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه 8 فروردین1390 | 13:7 | نویسنده : سمیرا لطیفی
مطلبی که مشاهده می کنید طرح درس روزانه مربوط به پایه ی سوم راهنمایی دررابطه باموضوع معادله ی خط می باشد،امیدوارم بتونین ازش استفاده کنین.ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه 8 فروردین1390 | 12:57 | نویسنده : سمیرا لطیفی
دانش اموزان عزیزم این قسمت مخصوص شماست شما می تونیدهرنظری راجع به درس ریاضی ونحوه ی تدریس من واشکالاتی که براتون پیش میاد رو اینجا درقسمت "نظربدهید" برام بفرستید.    تشکر

  • دانلود فیلم
  • قالب وبلاگ